Produkty


Bezpečnost svých zaměstnanců je pro všechny firmy základním kamenem. Nabízíme záchytné sítě jako kolektivní jištění, jejichž výhodou je možnost současné práce vícero osob, přístup např. na střešní konstrukce z různých míst a dále také zajištění bezpečnosti osob pracujících pod místem práce.

V současné době se na trhu můžete setkat se 4 základními typy sítí. Nejvíce používáným je typ S, který jako všechny ostatní splňuje normu EN 1263 a je určen k horizontálnímu zajištění pro zachycení pádu osob a předmětů. Používají se především na stavbách objektů jako např. sklady, výrobní a montážní haly, obchodní centra, apod. Využití sítí typu S je také velmi efektivním řešením pro zabezpečení světlíků a technologických otvorů, které bývají častou příčinou pádu osob.

Typ S - Bezpečnostní síť s obvodovým lanem pro horizintální jištění.

Typ V - Bezpečnostní síť s obvodovým lanem a za použití konzoly.

Typ U - Bezpečnostní síť pro boční ochranu zábradlí nebo lešení.

Typ T - Bezpečnostní síť (výložníková) pro horizontální jištění s kotvením na konzolách