Produkty

Oka sítě: jsou tvořena sériemi pramenů uspořádaných v geometrickém tvaru  (diamant nebo čtverec) tvořící jádro sítě.

Velikost ok: Vzdálenost mezi dvěma uzly nebo prameny tvořícími oka, měřeno od středu do středu těchto spojů

Bezpečnostní síť: Síť je po svém obvodu doplněna o obvodové lano, prostřednictvím něhož se síť kotví ke kotvícím místům. Je určeno pro zachycení pádu osob nebo věcí.

Pramen: Jednotlivé prameny, z nichž je vyrobena samotná síť.

Obvodové lano: Prochází každým okem sítě a určuje konečný rozměr.

Kotvící lano: Lano, které je určeno pro ukotvení sítě. Takže slouží ke spojení sítě s kotvícím místem (např. vazníkem, vaznicí, apod.)

Spojovací lano: Lano určené ke spojení několika bezpečnostních sítí.

Testovací prameny: Jsou volně připojeny k síti a po každém roce je nutné provést pevnostní testy. Ke snížení pevnosti dochází především vlivem UV záření.

Podpůrná konstrukce: Konstrukce, k níž se připojuje bezp. síť a která přispívá k pohlcení kinetické energie v případě zachycení pádu.

Třída: Klasifikace sítí s ohledem na jejich schopnost absorbovat energii na velikost oka.

Systém: Kompletní celek tvořící záchytný systém včetně kotvících lan a konstrukcí, na nichž jsou sítě ukotveny.