Produkty1. Výměna sítě 

Z toho vyplývá, že výměnu sítě je nutno provést:

a) když revize provedená osobou pověřenou výrobcem po pádu osoby nebo těžkého předmětu ukáže, že síť již není bezpečná pro další použití

b) po vyhodnocení testů na testovacích pramenech, jejichž výsledek bude z hlediska pevnosti nevyhovující.

2. Skladování, ošetřování, kontrola a údržba