Služby

Pronájem:

Nabízíme pronájem včetně montáže bezpečnostních sítí splňujících EN 1263, které jsou určeny k zachycení pádu osob.

Cenová kalkulace je počítána individuálně na základě ověření všech potřebných faktorů – velikost plochy, výška stavby, typ konstrukce (betonová, ocelová, dřevěná), možnost použití plošiny, doba pronájmu, atd.

V případě zájmu, lze odborně vyškolit pracovní tým zhotovitele na montáž a demontáž sítí. Součástí služby je také vypracování technologického postupu.

Školení:

Skutečnost, že se ve výškách pohybuje stále mnoho pracovníků, kteří prakticky nevědí, i přesto, že mnoho z nich již školením prošlo, jak ve výškách bezpečně pracovat, nás neustále nutí školit, školit a školit.

Nabízíme profesionální školení, po kterém vaši pracovníci budou vědět, co a jak si obléknout, jak a kde se ukotvit nebo jak vyprostit druhou osobu.

A) Základní školení NV 362/ 2005 Sb. včetně praktické ukázky používání OOPP – určeno pro osoby, které se s pracemi ve výškách setkávají převážně na teoretické úrovni nebo které zřídka vykonávají práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Délka školení:8 hodin
Výstup:osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
Platnost osvědčení:12 měsíců
Cena:4.900 Kč/ školení

B) Rozšířené školení – typ A + praktický trénink – určeno pro osoby, které se s pracemi ve výškách setkávají často a které při své práci musí řešit danou problematiku na odborné úrovni.

Délka školení: 2 dny – 16 hodin
Výstup:osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
Platnost osvědčení:12 měsíců
Počet osob:6
Cena:2.200 Kč/ osoba

C) Speciální školení – typ B + techniky lanových přístupů, nácvik evakuace, údržba a prohlídky OOPP – určeno pro osoby, které se s pracemi ve výškách setkávají téměř denně a které musí ve své profesi dokonale ovládat pracovní postupy.

Délka školení:3 dny – 24 hodin
Výstup:osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
Platnost osvědčení:12 měsíců
Počet osob:6
Cena:3.500 Kč/ osoba

Uvedené ceny jsou bez DPH 20%. Termíny školení budou potvrzeny na základě oboustranné dohody.

Revize:

Bezpečnostní sítě a OOPP vyžadují dle ČSN EN 365 provádění periodických prohlídek. Tyto kontroly může provádět pouze osoba pověřená výrobcem, která je pravidelně na tuto činnost školena a může se prokázat osvědčením od daného výrobce. Výrobce také určuje periodu kontrol na každých 12 měsíců.

Provádíme revize na výrobky:

Poradenství:

Velmi rádi vám pomůžeme s řešením hodnocení rizik, kdy na základě zjištění aktuálního stavu navrhneme nejlepší možné řešení včetně zhotovení technologického postupu. Pro tuto činnost jsme držiteli certifikátu o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.